O nama

O nama

O nama

VinAgent je web i mobilna aplikacija za provjeru povijesti vozila prema VIN broju ili broju šasije. Svako vozilo ima svoj broj koji ga povezuje sa proizvođačem i na temelju kojega se može doći do određenih informacija o vozilu.

Nesreće vozila tj. štete

Putem naše web i mobilne aplikacije možete saznati da li je određeno vozilo imalo prijavljenu štetu tj. nesreću. Naža baza posjeduje preko 50 milijuna zapisa razno raznih prijavljenih nesreća tj. šteta na vozilu uključujući i slike i procjene šteta.

Provjera kilometraže

Putem naše web i mobilne aplikacije možete saznati za određeno vozilo zadnja stanja kilometraže, bilo da je riječ o registraciji vozila, tehničkom pregledu ili uvozu iz druge države. Statisike kažu da je 1/3 svih vozila skinuta kilometraža, a posebno ukoliko se radi o izvozu tj. uvozu iz druge države.

Aktivnosti vozila

Putem naše web i mobilne aplikacije možete saznati za određeno vozilo zabilježene podatke o registraciji vozila, uvozu iz druge države, da li se vozilo prodavalo putem lokalnih oglasnika itd. Na temelju navedenih podataka u suradnji sa podacima o nesreći i kilometraži lako se dođe do zaključka da li sadašnje stanje vozila pravo stanje vozila.

Podaci o održavanju

Putem naše web i mobilne aplikacije možete saznati za određeno vozilo da li ima prijavljene podatke za održavanje te podatke o potrebnim budućim servisima.

Podaci o vlasništvu

Putem naše web i mobilne aplikacije možete saznati za određeno vozilo podatke o bivšim vlasnicima te njihovim zabilježenim lokacijama.

Procjena vrijednosti vozila

Putem naše web i mobilne aplikacije možete saznati trenutnu tržišnu procjenu za određeno vozilo.

Ostalo

Sami VIN izvještaj sadrži još mnoge informacije koje Vam mogu pomoći u utvrđivanju stanja određenog vozila.

Logotipi korišteni u ovoj aplikaciji su preuzeti iz Car Logos Dataset repozitorija (https://github.com/filippofilip95/car-logos-dataset). Svi logoi su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika. Dataset je dostupan pod MIT licencom (https://choosealicense.com/licenses/mit/), a sva prava su rezervirana prema toj licenci.